Drifting

Igor Zdenjak i tuna Ovu ribolovnu tehniku smatramo osnovom big game ribolova na Jadranu. Lovi se iz plutajućeg broda na otvorenom moru, jakom ribolovnom opremom do 130 lbs.

Što lovimo tehnikom drifting?

Ovom se tehnikom ribolova prvenstveno love velike tune, morski psi i sabljarke - od 50 pa sve do 300 kilograma težine.

Povratak