Bottom fishing

Pagar Jabuka Pagar Jabuka

Pridneni ribolov, bulentin ili, jednostavno, končanica, sve su to nazivi za istu ribolovnu tehniku. Ovom načinu ribolova jako se raduje većina naših gostiju.

Prakticiramo je tijekom cijele sezone, a najbogatiji su ulovi u proljeće i početkom ljeta. Ribe se love na dubinama od 30 pa sve do 100 metara. Ulovi su redovito bogati raznim vrstama riba koje žive unutar i oko stjenovitih podvodnih terena.

Povratak