: Morski ribolov >> Koje ribe lovimo? >> Albakor (Thunnus alalunga)

Albakor (Thunnus alalunga)

Albakor 1 Albakor 1

Osim plavorepe tune Jadran posjećuje i njezin manji rođak Albakor (Thunnus alalunga). Iako postoji još vrsta tuna koje žive u svim svjetskim morima albakor je jedina od njih koja živi i u Mediteranu.

Albakor je vrsta tune koja rijetko prelazi 50 kg težine, a u Jadranu se obično love primjerci manji od 20 kg. Albakora se teško može zamijeniti za ostale vrste iz obitelji skušovki jer ima duge prsne peraje, skoro kao pola njegove ukupne dužine trupa. Iako se zna da obitava u Jadranu, njegov posjet je isključivo sezonski, u nekim godinama brojniji. Naravno posjet albakora kao vrste koja izbjegava hladnije more je u toplijim mjesecima, ljetnim i rano jesenskim, kada je temperatura mora ugodnija ne samo na površini nego i do 30 metara dubine.

Povratak